فرم ثبت نام آنلاین 

 

فضای سرپوشیده در سالن های اصلی بدون سازه نمایشگاهی

غرفه با نمای یک طرف باز

غرفه با نمای دو طرف باز

1350000 ریال به ازای هر متر مربع + 9% ارزش افزوده

1450000 ریال به ازای هر متر مربع + 9% ارزش افزوده

غرفه با نمای سه طرف باز 1550000 ریال به ازای هر متر مربع + 9% ارزش افزوده
غرفه با نمای جزیره ای 1650000 ریال به ازای هر متر مربع + 9% ارزش افزوده
فضای باز 1300000 ریال به ازای هر متر مربع + 9% ارزش افزوده
با سازه نمایشگاهی به مبالغ بالا 200000 ریال اضافه خواهد شد
* نکته :
1- حداقل فضا برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات و تجهیزات 24 مترمربع