چرا نمایشگاه؟

چرا شرکت می کنید؟

افزایش مشتری

معرفی محصولات جدید به بازار و مشتریان

معرفی گستردگی خدمات و محصولات به بازار و مشتریان

ملاقات با عاملین (نمایندگان) پخش و فروش

اعلام حضور قدرتمند در بازار

مقایسه و انتخاب محصولات و خدمات توسط مشتری جهت تصمیم گیری بهتر برای خرید

ملاقات با مدیران و مشتریان (B To B و B To C)